‘Presenteren is overtuigend jezelf zijn’

Over Thomas

Mijn fascinatie om mensen dingen te leren en mijn liefde voor het podium, bloeiden vanaf mijn schooltijd tegelijk op. Pedagogie bood me de kans om kennis en kunde te delen. En tijdens mijn acteeropleiding leerde ik me artistiek te uiten. En ik wist: deze twee dingen wil ik mijn hele leven doen.

Voice and vision

In mijn presentatietrainingen en in mijn werk als trainingsacteur en voice-over staan twee begrippen centraal: voice en vision.

Voice: ik help je bij het vinden van je eigen stem en lichaamstaal tijdens presentaties en gesprekken. Of ik vertel jouw verhaal met mijn eigen stem in audio- en videocontent.

Vision: communicatie is voor mij écht contact maken met anderen. Het is veel meer dan het overbrengen van een boodschap. De kunst is om de ander te laten voelen wat je bedoelt. Om een relatie aan te gaan met elkaar. Hoe je dat doet verschilt per persoon, maar twee elementen komen daarin altijd terug: de inhoud en de emotie. Dat zijn dan ook twee pijlers in al het werk dat ik doe.

Mijn werkwijze is opgebouwd uit creatieve technieken rond acteren, lichaamstaal en stemgebruik. Die technieken heb ik geleerd en verfijnd in de ruim twintig jaar dat ik actief ben op het gebied van communicatie en presentatie. Belangrijke elementen uit mijn aanpak zijn: een veilige sfeer, gegronde, respectvolle feedback en vooral: de vrijheid scheppen om los te komen, emoties vrij te maken om uiteindelijk volledig jezelf te kunnen zijn voor een groep mensen.